آسمان تهران امروز نیمه ابری است/ ورود سامانه بارشی در غرب و شمال غرب