کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در شهرضا افتتاح شد