آب شرب اردبیلی‌ها از قورقور تأمین می‌شود/جداسازی آب شرب با بهداشت با استفاده از کارت‌خوان