هشدار قلعه‌نویی به کرار: این بار دربی را از دست نده!