11 سالن سینمایی میزبان پنجمین جشنواره فیلم شهر شدند