توافق تازه کرباسیان و پناهیان؛ مس میهمان تازه تالار صادراتی بورس کالا