قاضی‌زاده: مجلس از خصوصی کردن برخی سازمان‌ها نگران است