امام جمعه خورموج: مدرسه علمیه خواهران خورموج امسال بهره برداری می شود