مورینیو و چلسی آماده مذاکره برای تمدید قرارداد تا سال ۲۰۱۹