مسی: گواردیولا روی بارسا شناخت دارد اما ما هم او را می‌شناسیم/بارسا برای سه‌گانه می‌جنگد