مدیر عامل اسبق اچ پی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا