صف آرایی پرسپولیس در مقابل ازبک‌ها با حمایت بانک انصار