نشست اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی جامعه اسلامی مهندسین برگزار می‌شود