تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی برای راه‌اندازی سامان‌سرای بانوان