تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر رفع مشکلات فاینانس پروژه برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد‌