مراسم گرامیداشت «شهدای دفاع از عتبات» در تهران آغاز شد