آماده‌سازي شبكه براي واگذاري يك ميليون و 400 هزار پورت اينترنت پرسرعت