عضو کمیسیون قضایی مجلس: لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد برای تصویب نهایی در نوبت صحن علنی است