شناسایی هویت مهاجمان به نمایشگاه کاریکاتور موهن به ساحت پیامبر اسلام