باواریایی‌ها با لواندوفسکی و بدون ریبری وارد بارسلونا شدند