مشاور وزیر نیرو: وضعیت آب و برق کشور نیازمند مدیریت مصرف است