«تصویر ایران» توسط چه کسانی در ونیز ارائه می‌شود/تصمیم «دردناک» خواننده آمریکایی/کدام داعشی ترسناک