احداث 4 پایگاه امداد و نجات جدید در دستور کار هلال احمر یزد