ایران نباید به محلی برای واردات کالاهای مصرفی شرکت های اروپایی تبدیل شود/ ضرورت حضور فعال بخش خصوصی د