افتتاح ۵ مرکز بهداشتی و درمانی در شاهین‌شهر و میمه تا پایان سال