حرف‌های زیادی دارم که آخر فصل می‌زنم/ نه تصمیمی‌ گرفتم، نه پیشنهاد دارم/ کسی را اخراج نکردم