پالایشگاه اراک همچنان قربانی می گیرد/ ۵ مصدوم جدید و مرگ ۳ مصدوم قبلی