علی مطهری: با جلوگیری از اظهارنظر مخالف، انقلاب حفظ نمی‌شود