امیر عرب: عکس منتشر شده قلعه‌نویی مربوط به ۳ سال قبل است