سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش باعث رشد علم و خلاقیت در جامعه می‌شود