رئیس سازمان محیط زیست: مردم با مشکل ریزگردها کنار بیایند