شاکری: اظهارات انصاری سخیف و زشت بود/ تخلف در هتل اسپیانس و عدم پاسخگویی شهردار تهران/ سالاری: منتخبین