سالن 6هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب کرج سال 95 به بهره برداری می رسد