لازمه رسیدن به مولفه های حکومت اسلامی اطاعت از ولی فقیه است