ماتیو غایب فرانسوی بارسا مقابل بایرن/ آلبا با کاتالان‌ها تمرین کرد