انتقاد شاکری از انصاری عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران/ قناعتی: تخلف در هتل اسپیانس و عدم پاسخگویی شهر