جمعی از هنرمندان برجسته کشوری از منطقه آزاد چابهار دیدن کردند