اعلام آمادگی سازمان بسیج سازندگی برای تکمیل واحد های مسکن مهر