هجوم شرکت‌های اروپایی به بازارایران/ شروط حضور خارجی‌ها در اقتصاد