مذاکرات آمریکا و میانمار درباره انتخابات و تبعیض علیه اقلیت‌ها