ابوترابی: نظام سلطه برای تشتت امت اسلامی تلاش می‌کند