مجتمع تولیدی بین‌المللی دنا صنعت یاسوج تعطیل می‌شود