حضور گشت تعزیرات در زندان رجایی‌شهر و برخورد با 9 متخلف