اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بوکس اعلام شد