نشست اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی جامعه اسلامی مهندسین در کاشان برگزار می شود