خبر نوبخت ازاحتمال حذف بیشتر یارانه‌بگیران/هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل نمی شود