حضور نمایندگان 85 کشور در سی و دومین مسابقات بین ...