نگرانی اصلی نتانیاهو از مذاکرات هسته‌ای از نگاه یک روزنامه آمریکایی