جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی در سنندج آغاز به کار کرد