از کسانی که شایعه کردند به خاطر علیخانی به قضیه کی‌روش ورود کردم نمی‌گذرم